RODO – jak chronimy Twoje dane w Szkole Pływania „Orka”

Szanowna Klientko/ Szanowny Kliencie

Firma Szkoła Pływania „Orka” Adam Pryliński, przechowuje Pani/Pana dane osobowe w bazie danych osób do których wysyłamy informację o ofercie zajęć rekreacyjnych oraz inne informacje marketingowe.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać od nas informacji o ofercie, w tym o promocjach oraz informacji handlowych prosimy o niezapisywanie się na naszą listę e-mail lub o wypisanie się z takiej listy. Można to zrobić pisząc do nas na adres: biuro@szkolaplywaniaorka.pl z prośbą o usunięcie z bazy odbiorców email.

W przypadku zgłoszeń telefonicznych na nasze zajęcia, prosimy o pozostawienie numeru telefonu do kontaktów w celach sprzedaży, obsługi i reklamy naszych zajęć. Numery telefonów nie są nikomu przekazywane, ani nie są wykorzystywane w celach innych niż podane powyżej.

W każdym momencie może Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Wówczas Państwa adres email oraz numer telefonu (o ile go nam Pan/Pani podała) zostanie przez nas usunięty, i nie będziemy się z Wami kontaktować, aż do momentu ponownego kontaktu z Waszej strony. Wystarczy wysłać e-mail na adres: biuro@szkolaplywaniaorka.pl 

Administratorem Danych jest: Adam Pryliński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Pływania „Orka” Adam Pryliński, NIP 6651447202, 66-446 Łagodzin, ul. Przyjazna 19.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie osób korzystających z informacji marketingowych i handlowych jest art. 6 ust 1 litera f Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych. Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu przesyłania informacji i ofert, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, oraz ochrony przez roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych do innego Administratora Danych.

W każdym czasie może Pani/ Pan wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Powyższe informacje dotyczą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów wskazanych powyżej i znajdujących się w bazie osób korzystających z informacji marketingowych i handlowych.

Z poważaniem

Adam Pryliński