Formularz rejestracji ON-LINE

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ
LUB REJESTRUJ PONIŻEJ:Proszę wypełnić wszystkie pola.

  • Zapoznałem się z REGULAMINEM Szkoły Pływania ORKA.
  • Jestem zdrowy/zdrowa i nie mam przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie pływania.
  • Wrażam zgodę na przetwarzanie danych, które będą wykorzystane tylko i wyłącznie przez szkołę ORKA do celów marketingowych.