Zapisy ON-LINE

Szanowni Państwo, bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa oraz Cennikiem Szkoły Pływania ORKA.

Wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego jest wyłącznie formą REZERWACJI miejsca w grupie
przez 3 dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia.

Warunkiem zapisu jest wpłata zaliczki 50 zł na konto Szkoły Pływania ORKA lub bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami, całości kwoty za jeden miesiąc z góry (po wcześniejszej telefonicznej umowie). Po upływie w/w czasu rezerwacja PRZEPADA!

W przypadku osób poniżej 18 roku życia, prosimy aby kwestionariusz wypełnił rodzic lub opiekun prawny.